Om Support

(Erstat dette første afsnit med en kort beskrivelse af din nye kategori. Denne vejledning vises i kategoriudvælgelsesområdet, så prøv at holde det under 200 tegn).

Brug de følgende afsnit for en længere beskrivelse, eller introducere kategorien:

  • Hvorfor skal man anvende denne kategori? Hvad er formålet?

  • Hvordan er kategorien anderledes end de eksisterende kategorier?

  • Hvad skal emner i denne kategori indeholde?

  • Behøver vi denne kategori? Kan vi ikke flette indholdet ind i en eksisterende kategori, eller subkategori?